T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 
 

    Öğrenciler, araştırma görevlileri, öğretim üyeleri veya görevlileri eğitim amaçlı hayvan kullanımı için kurulumuza başvurda bulunabilirler. Eğitim amaçlı olsa da deney hayvanlarına müdahalede bulunacak kişilerin deney hayvanları kullanım sertifikası olması gerektiği unutulmamalıdır. Etik kuralların tamamı eğitim amaçlı hayvan kullanımı içinde aynen geçerlidir. Bu nedenle yönergenin tamamının okunması önemlidir. Başvuru dosyası içriği aşağıdaki gibi eksiksiz hazırlandıktan sonra etik kurul sekreterine teslin edilmelidir.


Başvuru Dosyası içeriği

  1. 1.Dilekçe (Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu başkanlığına hitaben proje yürütücüsü tarafından hazırlanmış dilekçe)

  2. 2.Eğitim Amaçlı Hayvan Kullanımı Başvuru Formu PDF WORD (Başvuru formu doldrulurken mümkün olduğunca Türkçe kullanılmaya özen gösterilmelidir. Formun projeniz ile ilgili kısımlarını eksizsiz doldurmalı ve çoktan seçmeli seçeneklerde uygun seçimlerin yapılması gereklidir. Çalışmada yer alacak araştırmacıların hepsi dosyadaki gerekli yerleri kendileri imzalamalıdırlar.)

  3. 3.Taahhütname PDF WORD (Tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır.)

  4. 4.Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının Örneği (Deney sırasında hangi amaçla olursa olsun deney hayvanına müdahalede bulunacak tüm araştırmacıların serfikalarının örneklerinin verilmesi gereklidir. Sertifikası olmayan araştırmacıların deneye hayvanlarına müdahale etmesi mümkün değildir.)

  5. 5.Gerekiyorsa Proje ile ilgili 3 adet bilimsel yayının tam metin kopyası

 

EĞİTİM AMAÇLI HAYVAN KULLANIMI BAŞVURUSU