T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 
 

    Araştırmacılar yeni bir deneysel modelin tanımlanması amacı ile ana projeye başlanmadan modelin çalıştığının saptanması amacı ile pilot çalışma başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca Kurulumuz değerlendirdiği deneysel projenin başlanması öncesinde araştırmacılara pilot çalışma yapılmasını teklif edebilir.

    Pilot çalışma için öngörülen hayvan sayısı 3(üç)‘tür. Gerekçesinin açıklanması ve uygun görülmesi kaydı ile bu sayı 5(beş)’e çıkarılabilir. Pilot çalışmada da Etik kuralların tamamen geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle yönerge dikkatke okunmalıdır. Başvuru dosyası aşağıdaki şekilde eksiksiz hazırlanarak Etik Kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.


Başvuru Dosyası içeriği

  1. 1.Dilekçe (Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu başkanlığına hitaben proje yürütücüsü tarafından hazırlanmış dilekçe)

  2. 2.Pilot Çalışma Başvuru Formu PDF WORD (Başvuru formu doldrulurken mümkün olduğunca Türkçe kullanılmaya özen gösterilmelidir. Formun projeniz ile ilgili kısımlarını eksizsiz doldurmalı ve çoktan seçmeli seçeneklerde uygun seçimlerin yapılması gereklidir. Çalışmada yer alacak araştırmacıların hepsi dosyadaki gerekli yerleri kendileri imzalamalıdırlar.)

  3. 3.Taahhütname PDF WORD (Tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır.)

  4. 4.Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının Örneği (Deney sırasında hangi amaçla olursa olsun deney hayvanına müdahalede bulunacak tüm araştırmacıların serfikalarının örneklerinin verilmesi gereklidir. Sertifikası olmayan araştırmacıların deneye hayvanlarına müdahale etmesi mümkün değildir.)

  5. 5.Gerekiyorsa Proje ile ilgili 3 adet bilimsel yayının tam metin kopyası

 

PİLOT ÇALIŞMA BAŞVURUSU