TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Pilot Çalışma
 

PİLOT ÇALIŞMA BAŞVURUSU

Araştırmacılar yeni bir deneysel modelin tanımlanması amacı ile ana projeye başlanmadan modelin çalıştığının saptanması amacı ile pilot çalışma başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca Kurulumuz değerlendirdiği deneysel projenin başlanması öncesinde araştırmacılara pilot çalışma yapılmasını teklif edebilir.

    Pilot çalışma için öngörülen hayvan sayısı 3(üç)‘tür. Gerekçesinin açıklanması ve uygun görülmesi kaydı ile bu sayı 5(beş)’e çıkarılabilir. Pilot çalışmada da Etik kuralların tamamen geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle yönerge dikkatke okunmalıdır. Başvuru dosyası aşağıdaki şekilde eksiksiz hazırlanarak Etik Kurul sekreterliğine teslim edilmelidir. 

 

Başvuru Dosyası içeriği

  1. 1.Dilekçe (Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu başkanlığına hitaben proje yürütücüsü tarafından hazırlanmış dilekçe)

  2. 2.Pilot Çalışma Başvuru Formu PDF WORD (Başvuru formu doldrulurken mümkün olduğunca Türkçe kullanılmaya özen gösterilmelidir. Formun projeniz ile ilgili kısımlarını eksizsiz doldurmalı ve çoktan seçmeli seçeneklerde uygun seçimlerin yapılması gereklidir. Çalışmada yer alacak araştırmacıların hepsi dosyadaki gerekli yerleri kendileri imzalamalıdırlar.)

  3. 3.Taahhütname PDF WORD (Tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır.)

  4. 4.Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının Örneği (Deney sırasında hangi amaçla olursa olsun deney hayvanına müdahalede bulunacak tüm araştırmacıların serfikalarının örneklerinin verilmesi gereklidir. Sertifikası olmayan araştırmacıların deneye hayvanlarına müdahale etmesi mümkün değildir.)

  5. 5.Gerekiyorsa Proje ile ilgili 3 adet bilimsel yayının tam metin kopyası

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.