TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Hakkımızda
 

 

Replacement, Reducement, Refinement !

Etik Kurulumuz Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ilk akredite edilen kurullardan bir tanesidir. 2004 yılından itibaren Tıp Fakültesi bünyesinde ayrı bir etik kurul olarak hizmet vermeye başlayan etik kurulumuz 2007 yılındaki Etik Kurullar ile iligli yönetmelik sonrasında feshedilerek, 2008 yılında Rektörlüğümüze bağlı olarak yeniden kurularak akreditasyonu sonrasında yeni hali ile çalışmalarına başlamıştır. Kurulumuz deney hayvanları kullanılarak yapılması planlanan çalışmaları etik açıdan yukarıda belirtilen “3R” kuralına uygun olarak değerlendirir ve yine etik kurallar içerisinde yapılmasını denetler. Tıp Fakültemiz bünyesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan 1500 m2 kapalı kullanım alanı ile stadart imkanlar dışında mikro-cerrahi ve direkt röntgen gibi imkanları kendi içinde barındıran oldukça modern Deney Hayvanları Laboratuvarımız ile uyumlu bir şekilde hayvan deneylerini organize eder. Kurulumuz üye yeter çoğunluğunun sağlanması kaydı ile her ay düzenli toplantı yapar.
Projeler değerlendirilirken yukarıdaki ilkeler haricinde yapılması planlanan çalışmadan maksimum güvenilir ve geçerli verilerin elde edilmesi amacı ile çalışmanın metodolojisinin iyileştirilmesi amacı ile önerilerde bulunabilir. İlk toplantıda değerlendirilen çalışmalar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması önerilir ise önerilerin yerine getirilmesi halinde bir sonraki toplantıda değerlendirmenin sonuçlandırılmasına özen gösterilir.

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.